Narrowcasting trends voor 2021 en 2022

Narrowcasting trends voor 2021 en 2022

We zijn laat dit jaar met het voorspellen van de trends in narrowcasting voor het komende jaar en het gevolg is dat we deze enigszins hebben aangepast om de consequenties van de Corona pandemie mee te nemen aangezien die, naar verwachting, de wereldeconomie zal beïnvloeden tot en met 2022.

De trends die we zien voor de rest van 2021 en 2022 zijn als volgt.

Waar voor je geld

Narrowcasting waar voor je geld

In het algemeen zal de teneur zijn voor heel veel organisaties dit jaar om zoveel mogelijk gedaan te krijgen voor het beschikbare budget. De COVID-19 crisis is nog maar net begonnen en het is nu al duidelijk dat deze gortere financiele gevolgen zal hebben dan de financiele crisis van 2008 of de Grote Depressie de jaren dertig van de vorige eeuw. Bezuinigingen zullen dus aan de orde zijn voor de meeste organisaties en dat zal een aantal gevolgen hebben voor hun gebruik van narrowcasting:

 • Voor organisaties die aan narrowcasting willen beginnen zal prijs leidend zijn.
 • Organisaties die al gebruik maken van narrowcasting zullen zoeken naar goedkopere oplossingen waarmee ze liefst hun bestaande hardware kunnen blijven gebruiken.
 • Gebruiksgemak zal een belangrijke selectiecriterium zijn aangezien dat de tijd die besteed wordt aan het maken en onderhouden van inhoud reduceert.
 • De 80-20 regel; organisaties zullen zich ten doen stellen om 20% uit te geven voor een systeem dat 80% van hun eisen vervult, de focus ligt op efficiënte en affectieve oplossingen.
 • Betaal voor wat je gebruikt; geen grote bedragen afrekenen bij het begin maar maandelijks een kleine som betalen voor narrowcasting als dienst die naar behoefte snel kan worden uitgebreid of teruggeschroefd.
 • Hergebruik; of het nu is het hergebruiken van bestaande hardware of het hergebruiken van nieuwe hardware als deze niet meer nodig is. Maar ook het hergebruiken van inhoud en gegevens uit andere systemen bespaart kosten.
 • Flexibiliteit in het gebruik; één oplossing die kan worden gebruikt voor communicatie naar klanten en personeel maar die ook gebruikt kan worden als personeel thuis werkt en als de interactie met de klant verandert.

Al deze kleinere trends kunnen gevangen worden in het aloude gezegde "waar voor je geld krijgen"; in tijden als deze moet iedereen meer gedaan krijgen in minder tijd met minder middellen.

Overal schermen

Narrowcasting overal schermen

Aan de tweede trend voor de komende jaren wordt door veel bedrijven al jaren gewerkt en is daarom niet zo moeilijk te "voorspellen"; een grotere variëteit aan formaten en vormen van schermen. De bekendste innovaties op dit gebied zullen zich de komende jaren doorzetten:

 • Toename in de grootte van schermen met tegelijk een toename in schermresolutie en helderheid.
 • Verschillende schermtechnologiën zullen de komende jaren hun toepassing vinden, of als de standaard keuze voor bepaalde toepassingen of als niche product;
  • OLED, LED, QLED, mLED, QD-LED,
  • doorzichtige, samengestelde en gebogen schermen
  • combinatie met sensoren om interactie in de vorm van aanraking, beweging, gezichtsherkenning etc. mogelijk te maken.

Hiermee kunnen betoverende belevingen worden gecreëerd. Niet alleen met grotere helderdere schermen met hogere resoluties maar ook kleine schermen die - strategisch geplaatst - persoonlijke interactie mogelijk maken.

Voor alle schermen geldt dat lage onderhoudskosten (weinig energieverbruik) en de mogelijkheid de schermen te gebruiken met standaard hardware belangrijk is. Dat laatste maakt dat de schermen met zo veel mogelijk software kan worden gebruikt. Dat maakt weer dat het scherm gebruikt kan worden in de processen en systemen die de organsatie al gebruikt en dus een hoger rendement op de investering geeft.

Interactie en personalisatie

Narrowcasting interactie en personalisatie

De derde trend waarvan we verwachten dat die dit jaar aan belang zal toenemen is interactie met en personalisatie van de inhoud op narrowcastingschermen. De eenvoudigste vorm hiervan is, uiteraard, het gebruik van touch-schermen (aanrakingsgevoelige schermen). We verwachten een toenamen van gebruik van aanrakingsgevoelige grote maar belangrijker nog kleine schermen omdat kleine schermen een meer persoonlijke interactie mogelijk maken.

In het kader van de COVID-19 dreiging zijn veel producenten van aanrakingsgevoelige schermen begonnen met de productie van schermstandaarden met ingebouwde desinfecterende sprays. Wij verwachten dat andere manieren van interacteren met schermen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en geperfectioneerd een alternatief gaan vormen; hoofdzakelijk bewegingssensoren en stemtechnologie maar ook interactie via smartphones zullen door het publiek als veiliger worden beschouwd.

Dit illustreert dat uitgaan van het gebruik van één enkele technologie (in dit geval aanraking) om een doel te bereiken heel snel kan omslaan van een voordeel naar een nadeel of zelfs een risico. Zo’n risico kun je verminderen door verschillende manieren van interactie te ondersteunen. Bovendien biedt dit ook meer kansen op succesvol gebruik door mensen met een beperking.

De toegevoegde waarde van interactie en personalisatie voor de maker van de inhoud en de consument daarvan zijn groot:

 • Specifieke informatie voor de consument
 • Meer ogen op het scherm
 • Inhoud wordt beter onthouden
 • Beter geïntegreerd merk imago dat beter bij de consument past en consistent is over alle kanalen

Dit betekent dat er een sterke motivatie is om deze twee elementen aan narrowcastingschermen toe te voegen. De personalisatie wordt niet alleen bereikt met interactie maar in belangrijke mate door de integratie van gegevens; gegevens over de plaats waar en met wie de interactie plaats vindt (mogelijk van sensoren in en rond het scherm) gecombineerd met bijvoorbeeld productgegevens maar ook van de persoon voor het scherm als deze al bekend is.

Interne communicatie

Narrowcasting interne communicatie

Informatievoorziening binnen een organisatie gebeurt via steeds meer kanalen. Meer en meer organisaties zien narrowcasting als een belangrijk kanaal voor collectieve informatievoorziening op locatie, o.a. met als doel om de organisatie effectiever te laten functioneren.

De hierboven genoemde diversiteit aan schermen zal resulteren in steeds meer vervanging van traditionele aanduidingen en borden door schermen. Een eenvoudig voorbeeld is de toepassing van touch-schermen of tablets die bij vergaderruimtes hangen. In het verleden hing daar een naambordje en soms een indicatie of de ruimte bezet is. Nu kun je op het tablet ook de agenda van de reserveringen van de ruimte zien en zelfs ter plekke reserveringen maken.

Een trend op het gebied van interne communicatie zijn zogenaamde informatie radiatoren; schermen die in werkruimtes hangen of ruimtes waar personeel samen komt en die relevante informatie over (het functioneren van) de organisatie tonen. Deze informatie heeft vaak de vorm van een dashboard of multimedia presentatie.

Om dit mogelijk te maken is het essentieel dat de narrowcasting software integreert met applicaties die door de organisatie gebruikt worden, zodat de informatie op een duidelijke manier onsloten kan worden. Zo haal je meer rendement uit de inverstering in deze applicaties.

Multiplatform

DNarrowcasting multiplatform

Het communiceren naar de buitenwereld is voor veel organisaties steeds diverser geworden. Het betekent dat ze hun publiek gefocust kunnen bereiken maar ook dat de kanalen die ze gebruiken diverser zijn en door de tijd steeds wijzigen. Het is niet eenvoudig om consistentie van het merk-imago en "het verhaal" te borgen.

Door narrowcasting te koppelen aan andere kanalen die een organisatie al gebruikt, wordt de last van het onderhouden van "nog een kanaal" grotendeels weggenomen. Bovendien is narrowcasting door zijn karakter als collectief informatiemedium bij uitstek geschikt om alle andere kanalen onder de aandacht te brengen.

Beveiliging en privacy

Narrowcasting beveiliging en privacy

Bij een aantal trends die hierboven beschreven zijn is integratie van narrowcasting met bestaande systemen die al in een organisatie gebruikt worden essentieel. Niet alleen communicatie-applicaties maar ook bedrijfsapplicaties die waardevolle gegevens bevatten die binnen de organisatie gecommuniceerd moeten worden. Deze integratie maakt de narrowcasting- en bronsystemen waardevoller. Deze integratie kan echter ook leiden tot een risico's als het gaat om de veiligheid en privacy doordat een computerinbraak in één systeem dat gekoppeld is aan een ander systeem kan leiden tot diefstal van gegevens uit beide systemen.

Dit is de reden waarom er een toenemende druk is op informatiedelende applicaties zoals narrowcasting-systemen om zeer goed beveiligd te zijn en regels voor bescherming van privacy te volgen. Een aantal zaken om te overwegen met betrekking tot narrowcasting als het over dit onderwerp gaat:

 • Op het gebied van privacy worden de strengste regels op dit moment vereist door de Europesche GDPR en de CCPA uit California. Alle communicatie-software zou daaraan moeten voldoen.
 • Authenticatie van gebruikers gebeurt op basis van industriestandaarden; onderhoud is eenvoudig en rechten zijn snel te verwijderen.
 • Koppelingen tussen systemen gebeurt op basis van moderne industriestandaarden en toegangsrechten moeten eenvoudig verwijderd kunnen worden.
 • Gegevens van interne bronnen mogen het lokale intranet nooit verlaten.
 • Aanpassen van firewall instellingen zou niet nodig moeten zijn
 • Het afspelen/vertonen van inhoud moet beperkt kunnen worden tot specifieke spelers en/of IP adressen en geforceerd over HTTPS

Hoe zit het met Kunstmatige Intelligentie en Bitcoin?

<nuxt-img src="/img/blog/articles/digital-signage-trends-2021-2022/narrowcasting-kunstmatige-intelligentie.jpg" alt=Narrowcasting hoe zit het met Kunstmatige Intelligentie en Bitcoin" class="full-width" sizes="md:540px lg:1080px" loading="lazy">

Het internet staat vol met verhalen over nieuwe technologie zoals Kunstmatige Intelligentie (KI) ofwel Artificial Intelligence (AI) en Bitcoin. De laatste is niet iets dat voorlopig gebruikt zal worden op narrowcasting. Kunstmatige Intelligentie daarentegen wordt steeds meer in verschillende vakgebieden gebruikt en zorgt daarbij voor schreeuwerige krantenkoppen. We verwachten dat deze technologie zeker een rol gaat spelen in narrowcasting en zal de inhoud in specifieke omstandigheden voor een specifiek publiek zo optimaliseren dat het leidt tot effectievere communicatie en betere verkopen. Het moment waarop dit mogelijk is voor een prijs die het aantrekkelijk maakt voor de meeste bedrijven ligt nog een paar jaar in de toekomst.

Terugkomend op de huidige economische situatie en de voorspellingen voor de komende jaren is het verbeteren van de efficiëntie van narrowcasting door de kosten te reduceren en gebruik te maken van bestaande data bronnen veel effectiever dan proberen de laatste procenten verbetering in verkoopcijfers te behalen door in kostbare KI oplossingen te investeren. In ieder geval op dit moment voor de meeste organisaties en bedrijven.

Nieuwsgierig naar Bizplay narrowcasting?

Er is geen betere manier om uit te vinden wat Bizplay voor jouw narrowcasting-behoeften kan betekenen dan het zelf vrijblijvend uit te proberen.